HAGA BÅTKLUBB

Hamnordning

Stadgar

Miljöregler

Protokoll

Fakturering

Medlemsansökan

Årsmöte 2017

Styrelsemöte 2017-03-28

Styrelsemöte 2017-06-08

Styrelsemöte 2017-09-02

Styrelsemöte 2017-11-02

Årsmöte 2018

Styrelsemöte 2018-04-05

Styrelsemöte 2018-08-14

Sommarmöte 2017

Styrelsemöte 2017-04-25

Styrelsemöte 2017-06-29

Styrelsemöte 2017-09-21

Styrelsemöte 2017-12-07

Sommarmöte 2018

Styrelsemöte 2018-05-03

Styrelsemöte 2018-09-04

Styrelsemöte 2017-03-07

Styrelsemöte 2017-05-09

Styrelsemöte 2017-07-24

Styrelsemöte 2017-10-05

Styrelsemöte 2018-01-25

Styrelsemöte 2018-07-17

Styrelsemöte 2018-10-31